Кардиохирургија

Управник Клинике:

Проф. др Миодраг Перић

кардиохирургија

Кардиохирургија

Кардиологија

Управник Клинике:

Проф. др Петар Оташевић

кардиологија

Кардиологија

Васкуларна хирургија

Управник Клинике:

Проф. др Ненад Илијевски

Васкуларна хирургија

Инвазивна дијагностика и лечење

Управник Клинике:

Проф др Драган Сагић

Инвазивна дијагностика и лечење

Анестезија и интензивно лечење

Управник Клинике:

Доц. др сци. мед. Драгана Унић Стојановић

Анестезија и интензивно лечење

Центар за васкуларна обољења мозга

Управник Клинике:

Др сци. мед Слободан Ћулафић

Центар за васкуларна обољења мозга