УВОДНА РЕЧ

Обољења срца и крвних судова представљају најчешћи узрок обољевања и умирања у данашње време. Ово има огроман утицај на све области нашег живота у социјалном, психолошком, организационом, а поготову финансијком смислу. Наша обавеза је да обезбедимо врхуснку услугу у домену кардиоваскуларне медицине уопште, а конкретно у области модерне кардиохируршке праксе. Ефикасне, квалитетне, у кратком року изведене кардиохируршке процедуре без значајних компликација, омогућавају да се болесници брзо и успешно опораве након операције и у кратком временском интервал врате свом оубичајеном начину живота и професионалним активностима, чиме обезбеђују егзистенцију себи и својој породици. Наша Клиника обезбеђује потпуно заокружен систем ефикасне дијагностике, лечења и постоперативног опоравка за болеснике којима је потребна кардиохируршка интервенција.

ИСТОРИЈА

У оквиру Клинике за општу хирургију КБЦ “Др Драгиша Мишовић” 1973. године формирано је одељење Васкуларне хирургије. То је била претеча Завода, Центра, Клинике и коначно данашњег Института за карадиоваскуларне болести “Дедиње”.
Први директор Завода за кардиоваскуларну хирургију био је Прим. др Драгољуб Адамов, еминентни хирург који је 1965. године уградио први електростимулатор срчаног ритма у бившој Југославији, само неколико година након прве имплантације у свету. Доцент др Михаило Вучинић урадио је 01. фебруара 1978. године прву кардиохируршку процедуру – троструки аортокоронарни бајпас, да би до данас на Клиници за кардиохирургију било урађено више од 55000 операција на отвореном срцу, укључујући и трансплантације срца и уградњу парцијалних и тоталних вештачких срца.

О КЛИНИЦИ – ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА

На Клиници се изводе све кардиохируршке процедуре у одраслих. Располаже са 110 постеља (29 у соби интензивне неге). У овом простору обави се 2000 – 2500 операција годишње, чиме се Клиника сврстала међу прве у Европи и свету. Готово 50% оперативног програма чине најкомпликованије кардиохируршке процедуре, које се изводе само у најеминентнијим центрима у свету. Последњих година забележени су изванредни резултати у смислу броја компликација и нежељених исхода након операције. Наш тим чине искусни кардиохирурзи са неколико хиљада урађених процедура, као и млађи хирурзи који већ имају огромно искуство у оперисању и најтежих болесника, али и велики број младих, амбициозних и квалитетних хирурга, који ће достојно заменити старије који одлазе. Смена генерација на нашој Клиници увек је била неосетан и крајње ефикасан процесс, који никада није утицао на постигнуте резултате.
Клиника је фокусирана на неколико програма: мање инвазивне или минимално инвазивне процедуре у кардиохирургији (пре свега у хирургији срчаних залисака), на хирургију механичке потпоре у болесника у завршној фази срчаног попуштања (парцијална и/или тотална вештачка срца), као и на вишеструку и/или комплетну артеријску реваскуларизацију срца, што је Институт поставило на мапу светске кардиохирургије учешћем у великој међународној, мултицентричној студији – РОМА студија). Осим тога, реконструктивне процедуре у хирургији митралног и аортног залиска већ дуги низ година су програм који се развија на нашој Клиници уз изванредне ране и удаљене резултате.

СПИСАК ПРОЦЕДУРА

 • Реваскуларизација исхемичног миокарда (бајпас операције сужених или затворених крвних судова срца уз употребу венских и/или артеријских графтова)
 • Замена оштећених срчаних залисака (уградњом вештачких залисака, механичких или од природних материјала)
 • Реконструкција оштећених срчаних залисака (митралног, аортног и трикуспидног) стандардним, мање инвазивним, или минимално инвазивним приступом
 • Ендоскопске интервенције на митралном залиску
 • Планиране реконструктивне процедуре на усходној грудној аорти, аортном луку и/или силазној грудној аорти
 • Хитне процедуре након дисекције (цепања) грудне аорте
 • Процедуре реконструкције урођених срчаних мана у одраслих болесника (старијих од 18 година)
 • Примена привремене потпоре срчане фунције (интра-аортална балон-пумпа, ЕЦМО)
 • Уградња парцијалних или тоталних вештачких срца (у болесника који имају попуштање функције срчаног мишића у завршној фази)
 • Хибридне процедуре на аортном луку (комбинована кардиохируршка и инвазивна радиолошка процедура уградње графта у болесника са проширењем грудне аорте).

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

 • Реконструктивне процедуре на митралном залиску у неколико хиљада болесника (од 1985. године), што је једна од највећих и најдужих хируршких серија у свету
 • Употреба а. радиалис у хируршкој реваскуларизацији исхемичног миокарда од 1999. године када је веома мали број хирурга у свету веровао у дугорочну вредност овог графта
 • Изванредни резултати у хирургији акутних дисекција асцендентне аорте уз употребу дубоког хипотермијског ареста , као и изванредан програм реконструктивне хирургије торакалне аорте са изузетним резултатима у последњих неколико година.
 • Огроман број процедура (укупно више од 55000), више од 2000 на годишњем нивоу (што представља сам европски и светски врх у кардиохирургији).
 • Перманентно увођење нових процедура, пре свега мање и минимално инзивних процедура у хирургији срчаних залисака.
 • Уградња првог вештачког срца на овим просторима (Heart-Mate I, 1995. године).
 • Изванредно успешан, али нажалост угашен, програм трансплантација срца (последњи оперисани болесник још увек је жив 22 године након операције).
 • У последње 3 године урађено 1 тотално и 22 парцијална вештачка срца, при чему је остварено изванредно рано и удаљено преживљавање од 95.5%.
 • Успешан програм хибридних процедура на аортном луку.
 • Прва ендоскопска операција срца у Србији (2011. година, Port Access реконструкција митралоног залиска).
 • Огроман број публикованих радова у еминентним и веома престижним стручним часописима са импозантним импацт-фактором (HEJM, Circulation, Ann Thorac Surg, ITCVS, JCC, EJCTS и др.)
 • Учешће у великим мултицентричним, мултинационалним клиничким студијама, чиме је свет признао да се на нашој Клиници ради врхунска кардиохирургија (ROMA студија, CMIC И студија)
 • Едукација великог броја младих кардиохирурга током последњих 20 година, способних да ураде и најкомпликованије кардиохируршке процедуре са изванредним резултатима. На тај начин, сматрамо да се на најбољи начин одужујемо нашим учитељима и онима који су имали визију и снагу да започну и носе тешко бреме почетака кардиохирургије не овим просторима.

ЗАПОСЛЕНИ

Управник Клинике за кардиохирургију Доц. др сци. мед .Слободан Мићовић, Кардиохирургија, Управа
Помоћник управника Клинике за кардиохирургију Асс др сци. мед. Петар Вуковић,
Кардиохирургија, Управа
Саветник директора Проф др сци. мед. Миодраг Перић, Кардиохирургија, Управа
Начелник Центра за минимално инвазивну кардиохирургију Проф. др сци. мед. Иван Стојановић,
Кардиохирургија, Управа
Начелник Центра за лечење срчане слабости Асс др сци. мед. Саша Боровић, Кардиохирургија, Управа
Начелник операционог блока, Мр сци. мед . др Ђорђе Здравковић , Кардиохирургија, Управа
Асс др сци. мед. Мирослав Миличић, Кардиохирургија
Асс др Петар Милачић, Кардиохирургија
Асс др Марко Јовановић, Кардиохирургија
Асс др Марко Каитовић, Кардиохирургија
Асс др Иван Нешић, Кардиохирургија
Асс др Игор Живковић, Кардиохирургија
Др Мирослав Јаковљевић, Кардиохирургија
Др Милан Бабић, Кардиохирургија
Др Милан Ћирковић, Кардиохирургија
Др Жељко Бојовић, Кардиохирургија
Мр сци. Мед Александар Милутиновић, Кардиохирургија
Др сци. мед. Душко Нежић, Кардиохирургија
Проф. др сци. мед. Бошко Ђукановић, Кардиохирургија
Др Желимир Вукајловић, Кардиохирургија
Мр сци. мед. Др Драгана Динић, Кардиохирургија
Др Драгана Кошевић, Кардиохирургија
Др Татјана Рагуш, Кардиохирургија
Др Милијана Балевић, Кардиохирургија
Др Јелена Ротула, Кардиохирургија
Др Маја Филиповић, Кардиохирургија
Др Слободан Локас, Кардиохирургија
Др Бранислав Стојковић, Кардиохирургија
Др Младен Боричић, Кардиохирургија
Др Вук Андријашевић, Кардиохирургија
Др Марко Анђелковић, Кардиохирургија
Др Милош Јовановић, Кардиохирургија
Др Татјана Раичковић, Кардиохирургија
Др Ђорђе Крстић, Кардиохирургија
Др Стефан Станковић, Кардиохирургија
Др Дејана Гајић, Кардиохирургија
Др Слободан Табаковић, Кардиохирургија
Др Стефан Грујић, Кардиохирургија
Др Немања Милошевић, Кардиохирургија
Главна сестра Клинике ВМС/Т Светлана Јосифовић, Кардиохирургија
Одговорна сестра Одељења ВМС/Т Биљана Радосављевић, Кардиохирургија
Одговорна сестра Одељења ВМС/Т Зорица Васић, Кардиохирургија
Одговорна сестра Одсека ВМС/Т Јасмина Каран, Кардиохирургија
Одговорни техничар Одсека ВМС/Т Горан Милошевић, Кардиохирургија