Рад на одељењу

Након завршеног опоравка у јединици интензивног лечења, болесници који су оперисани на кардиохирургији се преводе на одељење полуинтензивне неге (Кардиохирургија 1). У тимском раду учествују кардиолози који су специјализовани за постоперативно праћење и терапију пацијената у раном постоперативном периоду као и медицинске сестре које су,задужене за праћење и препознавање промена стања болесника. У болесничким собама кревети су опремљени најсавременијим уређајима за хемодинамски мониторинг (праћење свих виталних функција). Свакодневно се прате хемодинамски параметри, врши ЕКГ мониторинг као и лабораторијске анализе. Према протоколу се раде ехокардиографске контроле као и рендгенски снимци срца и плућа. Кардиохирурзи обављају превијање оперативних рана и вађење торакалних дренова уз контролно рендгенско снимање грудног коша. У случају постојања потребе спроводи се додатна дијагностика као и консултација експерата из различитих области. Код болесника се, у сарадњи са физијатрима и физиотерапеутима, спроводи рана постоперативна рехабилитација са циљем враћања пацијената на преоперативни функционални ниво. Спроводи се протокол за смањење постоперативног бола и тако олакшава активација пацијената и побољшава квалитет постоперативног опоравка. Свакодневно се члановима породице оперисаних пацијената дају детаљне информације о постоперативном току, о чему се посвећује посебна пажња.

Списак процедура

 • Стандардни инвазивни и неинвазивни хемодинамски мониторинг: омогућава континуирано праћење виталних функција(крвног притиска, ЕКГ-а, ЦВК,зацићености крви кисеоником,броја респирација).
 • Трансторакални ехокардиографски преглед: ултразвучни преглед срца, његових структура , снаге срчаног мишића, контрола након валвуларне хирургије.
 • Рендгенски снимци срца и плућа
 • Уклањање/пласирање торакалних дренова
 • Превијање оперативних рана
 • Плеурална пункција:и нтервенција код које се минимално инвазивно улази у плеурални простор ради евакуације течности.
 • Трансезофагеални ехокардиографски преглед: Посебна врста прегледа помоћу савитљиве сонде а којом се боље приказују поједине срчане структуре.
 • 24-часовни Хотер ЕКГ-а:једнодневно праћеље електричне активностисрца путем дигиталног
  ЕКГ записа
 • 24х Холтер артеријског притиска :једнодневно праћење вредности и динамике крвног притиска

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Радно време:

Потребна докукментација:

Приликом пријема и контролних прегледа потребно је понесу сву расположиву документацију да би лекари имали увид у историју болести пацијента.

Амбуланта

Лекари одељења Кардиохирургије 1 учествују у раду кардиохируршке амбуланте где се упућују болесници из центара примарне здравствене заштите као и других секундарних и терцијарних здравствених установа. Ови пацијенти се након прегледа кардиолога упућују на даље кардиолошке претраге  након чега се налази презентују кардихируршком конзилијуму ради доношења одлуке о даљем лечењу. Такође лекари кардиохирургије 1 врше редовне и ванредне постоперативне контроле болесника који су оперисани на Клиници за кардиохирургију. Први прегледи у кардиохируршкој амбуланти се заказују преко ИЗИС система.

Термин контролног прегледа након кардиохируршке операције заказује се при отпусту болесника и уписује у отпусну листу.

Контакт

Телефон:

Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Емејл: