Историјат

Од априла 2022.године са радом је у просторијама новог крила Дедиње 2 почео је и Телеметријски мониторинг центар.

Центар располаже са 120 најсавременијих уређаја за удаљено праћење срчаног ритма и притиска болесника, као и пратећом компјутерском опремом.  Особље центра које чине 12 медицинских  сестара и 5 лекара, у могућности су да у реалном времену болесницима у крилима зграде без планираног инвазивног мониторинга коригују терапију у складу са тренутним клиничким стањем. ТМЦ нуди подршку и континуирано праћење срчаног ритма и притиска по моделу Холтера ЕКГ и ТА универзалним уређајем и болесницима у кућним условима. На овај начин, Институт пружа додатну заштиту и сталну комуникацију болесника са  медицинским особљем, што доприноси бољем квалитету пружених медицинских услуга и већем задовољству самих болесника.

Иницијално планирана као подршка болесницима Центра за срчану инсуфицијенцију, употреба телеметријских уређаја се на ИКВБД проширила и на допунске анализа срчаног ритма код следеће групе болесника:
Електрофизиолошки болесници – пре и након интервентних процедура, аблације и ради корекције терапије.

Кардиохируршки болесници – пре и након процедура које су високоризичне за поремећаје срчаног ритма (замене или реконструкције залистака, новонастали поремећаји срчаног ритма постоперативно) или ради дугорочне контроле вредности артеријског притиска (Ross-ове процедуре).

Кардиолошки болесници  – након алкохолне аблације или других комплексних интервентних процедура

Болесници коронарне јединице – као додатни вид заштите болесника СТЕМИ мреже са сложеним коронарографским налазом и дилатацијама, након реваскуларизије и током боравка у центрима за рехабилитацију

Болесници центра за структурне болести срца – пре / након ТАВИ процедура, перкутаног затварања артијалног септалног дефекта. ТМЦ нуди и услуге постављања телеметријског уређаја амбулантним болесницима по индикацији ординирајућег кардиолога.

Контакт
Call centar Института Дедиње 011 3601 700