УВОДНА РЕЧ

Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” је водећа високоспецијализована здравствена установа за кардиоваскуларне болести. На Клиници за васкуларну хирургију изводи се преко 2000 хируршких и ендоваскуларних захвата на крвним судовима годишње, што нас чини референтним центром у Републици Србији. Клиничку праксу прати научноистраживачки рад, који је препознат у Европи и свету, а доприноси највишем квалитету пружања здравствених услуга. Проширењем просторних капацитета изградњом “Дедиња 2”, будући национални Институт за срце и крвне судове наставиће да уводи нове процедуре у кардиоваскуларној медицини, чиме ће прерасти у водећи регионални центар. Један од примарних циљева је едукација домаћих и страних кадрова у сфери кардиоваскуларне медицине.

ИСТОРИЈА

Одељење за васкуларну хирургију Опште болнице “Др Драгиша Мишовић” је започело са радом 1973. године, а први начелник је био прим. др Драгољуб Адамов. Несебичну помоћ у развоју одељења васкуларне хирургије у том почетном периоду пружио је проф. др Либор Хејхал из Института ИКЕМ у Прагу, како својим непосредним учешћем, тако и усавршавањем наших лекара у Прагу. Прве операције су извођене на површном и дубоком венском систему, а убрзо и на магистралним артеријама врата и екстремитета, док су хируршки захвати на висцералним артеријама уведени касније.

Пресељење у нову зграду 1977. године је донело значајно повећање обима и комплексности хируршких процедура. У периоду 1977-1992. на челу васкуларне хирургије налазио се прим. др Миодраг Јевремовић, а након тога на његово место долази академик проф. др Ђорђе Радак, који је обављао ту функцију до 2019. године.
Почетком деведесетих година прошлог века, уведене су савремене дијагностичке и терапијске хируршке процедуре, укључујући отворене хируршке интервенције за лечење портне хипертензије и трансплантациону хирургију јетре и панкреаса. Прве успешне трансплантације су урађене 1995. године. Еверзиона каротидна ендартеректомија је уведена као стандард у хируршком лечењу каротидне болести. Три деценије касније урађено је више од 18000 ових операција, уз натпросечне резултате на нивоу најбољих светских центара.
Сарадња са искусним инвазивним радиолозима нашег института је довела до развоја различитих ендоваскуларних интервенција у лечењу абдоминалне аорте, каротидних и периферних артерија. Прва имплантација аортног стентграфта је урађена 2004. године, након чега број ових процедура стабилно расте на годишњем нивоу, уз одличне резултате.
Клиника за васкуларну хирургију је прва и једина државна установа, која пацијентима омогућава модерно лечење хроничне венске болести методом ендовенске ласерске аблације (EVLA). Прву интервенцију је извео доц. др Предраг Матић у априлу 2019. године, а минимално инвазивна природа овог захвата привлачи све више пацијената.
Од 2019. године управник Клинике за васкуларну хирургију је проф. др Ненад Илијевски, који је своје прве хируршке кораке начинио 1988. године, управо на клиници којом сада руководи.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Управник: проф. др Ненад Илијевски
Главна сестра клинике: Марија Божовић

Хируршки део Клинике за васкуларну хирургију чине три одељења:

  • Хируршко одељење (без линка)
  • Одељење за ендоваскуларну хирургију (без линка)
  • Одељење за венске болести (без линка)

Потреба за ефикасном и поузданом неинвазивном дијагностиком обољења крвних судова и високоспецијализованом периоперативном негом је довела до формирања два придружена одељења:

КОНТАКТ

Телефон:

  • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Email: [email protected]