Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ (у даљем тексту: Институт) представља установу од изванредног научноистраживачког значаја обзиром на број пацијената које лечи, спектар кардиоваскуларних процедура које се изводе на Институту и структуру кадра који се бави научноистраживачким радом. Један од основних услова за савремен истраживачки рад је квалификовано и адекватно обучено особље.
У Центру за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларне медицине – Центру изузетних вредности, остварује се неопходан континуитет у образовању, упознавање са савременим дијагностичким и терапијским методама у кардиоваскуларној медицини као и овладавање техникама научноистраживачког рада одн. методама прикупљања, обраде и публиковања научно вредних података. Центар изузетних вредности као организациона јединица Института јесте организација која у научном истраживању спроводи принципе Добре научне праксе (GoodScientificPractice, GSP), Dobre kliničke prakse (GoodClinicalPractice) i Добре лабораторијске праксе (GoodlaboratoryPractice, GLP). У односу на младе истраживаче, сарадници Центра и Научно веће надгледају адекватну примену GSP-а.

Aктуелности