Након једногодишњег рада на пољу развоја науке и истраживања у Институту, Управни одбор Института је на својој 26. седници усвојио предлог директора Проф. др Милована Бојића, НС о оснивању Центра за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларне медицине.

Центар за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларне медицине Института акредитован је 20.07.2021.год. као Центар изузетних вредности Института од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ ЦЕНТРА ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ представља установу од изванредног научноистраживачког значаја обзиром на број пацијената које лечи, спектар кардиоваскуларних процедура које се изводе на Институту и структуру кадра који се бави научноистраживачким радом. Један од основних услова за савремен истраживачки рад је квалификовано и адекватно обучено особље.

У Центру за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларне медицине – Центру изузетних вредности, остварује се неопходан континуитет у образовању, упознавање са савременим дијагностичким и терапијским методама у кардиоваскуларној медицини као и овладавање техникама научноистраживачког рада одн. методама прикупљања, обраде и публиковања научно вредних података.

Центар изузетних вредности као организациона јединица Института јесте организација која у научном истраживању спроводи принципе Добре научне праксе (GoodScientificPractice, GSP), Dobre kliničke prakse (GoodClinicalPractice) i Добре лабораторијске праксе (GoodlaboratoryPractice, GLP). У односу на младе истраживаче, сарадници Центра и Научно веће надгледају адекватну примену GSP-а.