Ova procedura predstavlja minimalno invazivni tretman u lečenju aneurizmatskog proširenja trbušne aorte. Procedura se obavlja u opštoj, epiduralnoj ili lokalnoj anesteziji pristupom kroz obe arterije u preponskoj regiji pacijenta. Posebnim kateterima uz kontrolu X-zraka u angiosali plasira se pokriven stent tj. stent graft na mesto proširenja. Ovim se sprečava da dođe do pucanja aorte i vremenom dolazi do smanjenja širine aorte u tom segmentu. Na kraju procedure se mesto pristupa hirurški zatvara ili se koristi specijalna vrsta zatvarača za arterije u ovakvim procedurama.
Veliki broj anatomskih kriterijuma mora biti ispunjen da bi pacijent bio kandidat za EVAR proceduru, koji se proveravaju na prethodno urađenom CT pregledu aorte i arterija nogu.

Postoje i druge vrsta ovih stentova, stent graftovi sa bočnim otvorima, kao i sa bočnim granama kojima se omogućava prohodnost arterija koje polaze sa same trbušne aorte, što povećava broj pacijenata koji može da se leči na ovaj endovaskularni način.
Nekada je potrebno uraditi prehodnu hirurgiju na preponskim arterijama da bi se obezbedilo mesto za pristup i pravilno plasiranje stent grafta. Ovo su tzv. hibridne procedure i mogu se raditi u istoj ili odvojenim hospitalizacijama pacijenta.

Autor: Vladimir Kovačević, Radiolog