Хируршка реконструкција (поправка) оболелих срчаних залистака је најбоље оперативно решење. Могућност реконструкције аортног залиска углавном зависи од врсте обољења аортног залиска као и очување самих листића. Реконструкција аортног залиска се такође примењује код попуштања (инсуфицијенције) аортног залиска, за разлику од аортних стеноза где се веома ретко изводи. Ако су листићи танки, мобилни, глатких слободних ивица вероватно вероватно рекоструктивне хирургије су велике, укључујући чак и бикуспидну (дволисну) аортну валвулу.

Рекоструктивна хирургија аортног залиска може се поделити на:

а) процедуру која се изводи само на залиску и

б) на процедуру у склопу хирургије болесне усходне грудне аорте која доводи до аортне инсуфицијенције.
Поступак на самим листићима аортног залиска изводе се због:

постојања дефекта – перфорације листића (после излеченог инфективног ендокардитиса,

после ресекције тумора листића – папиларног фиброеластома) или пролапса листића.

Проширење усходне аорте (анеуризма аорте) може се одразити на анатомију аортног залиска те довести до настанка аортне инсуфицијенције. Код ових болести могуће је урадити операције по Тироне Давид-у и Иацоуб-у, где се мења усходна аорта, али и рекононструише аортни залистак тако да болесник након ових поступака нема вештачки залистак и не мора да узима антикоагулантну терапију. Операција по Тироне Давид-у се показала као боља опција у млађим болесницима са урођеним болестима везивног ткива (нпр. Марфанов синдром). Трајност ових реконструктивних процедура аортног залиска током 15-годишњег праћења је и до 98%.
Реконструктивна процедура новијег датума, операција по Озакију, изводи се код стенозираног аортног залиска. Током ове процедуре посебним техником од пацијентовог перикарда праве се нови листићи који замењују тешко измењене (калцификоване) зуре. Будуће студије и дугорочно праћење треба да потврде ефикасност ове технике. Овакве реконструктивне процедуре усходне аорте и аортног залиска представљају идеалан вид лечења, поготово у млађим болесницима. Међутим, то су технички и временски изузетно захтевни поступци који могу извести само хирурзи са великим искуством у овој области.