Влада Републике Србије

Министарство здравља

Републички фонд за здравствено осигурање

Медицински факултет у Београду

Медицински факултет у Бања Луци