Пројекат SAIGE

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији- SAIGE (Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE).

Овај пројекат је део реформских процеса у науци и подразумева трансформацију научних института кроз партнерство са Светском банком и Европском унијом, а под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” се нашао у другој групи института, који у оквиру, SAIGE пројекта желе да ојачају своје капацитете, унапреде свој рад и ефикасније се укључе у међународну научну мрежу, уз помоћ међународне експертске процене и подршке, обука и разних видова усавршавања.

Наиме, 2020. године спроведен је процес вредновања Института који обављају научноистраживачку делатност, у коме су институти сами проценили своје тренутно стање и изјаснили се да ли желе да учествују у трансформацији од које се очекује да осигура бољи квалитет научноистраживачког рада, подстакне иновативно предузетништво и лакши приступ изворима финансирања, што је у интересу и раста српске економије и ојачавања саме установе.

Пројекат SAIGE садржи 3 дела:

  • Рад Фонда за иновациону делатност и подстицај предузетништва кроз подршку финансирању старт-уп-овима, иновативним предузећима итд;
  • Подизање капацитета у науци кроз рад Фонда за науку и
  • Трансформацију института.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Института за кардиоваскуларне болести Дедиње 03. 08. 2022. године потписали су Меморандум о сарадњи и подршци процесу институционалне трансформације са циљем постизања изврсности у науци и подизању квалитета научноистраживачког рада.