Васкуларни конзилијум је састав доктора са великим искуством у лечењу пацијената са болестима крвних судова у оквиру Клинике за васкуларну хирургију. Овај тим високоспецијализовани тим чине: васкуларни хирурзи, инвазивни радиолози, ангиолози, неуролози и интернисти – кардиолози. Конзилијум свакодневно доноси индивидуализоване одлуке о даљем лечењу пацијената са васкуларним обољењима на основу претходно обављене дијагностике (CT ангиографија). Утврђује се хитност индикованих интервенција у односу на смештајне капацитете института, те се пацијенти стављају на одговарајуће листе чекања. Васкуларни конзилијум разматра лечење пацијената, који су већ хоспитализовани на нашем институту или који су упућени од стране надлежног хирургија из васкуларне амбуланте института. Пацијенти се обавештавају о одлуци конзилијума убрзо након њеног доношења телефонским путем. Уколико је неоподна даље болничко лечење, пацијент ће благовремено бити обавештен о термину хоспитализације и о неопходној документацији. За све додатне информације пацијенти могу да се обрате надлежним васкуларним хирурзима у термину њиховог амбулантног дана.