Рођен сам 1974.године у Београду. Звање доктора медицине стекао сам на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2001. године. Специјалиста сам анестезиологије са реаниматологијом. Радим као анестезиолог на Клиници за анестезиологију и интензивно лецење Института за кардиоваскуларне болести Дедиње. На ужој сам специјализацији из кардиоваскуларне и торакалне анестезије. Активно говорим енглески и француски језик.